GESTALT

Työskentelytapani nojaa gestalt- eli hahmoterapiaan: tutkin maailmaa, nykyhetkeä ja menneisyyden keskeneräisiä asioita yhdessä kanssasi. Uskon läsnäolon, aidon kohtaamisen ja kontaktin voimaan. Kokemukseni on, että kaikesta voi selvitä, ja että elämän kivut ja surut on tehty jaettaviksi. Työskentelen yksilöiden, parien ja ryhmien kanssa, ja minulta voi varata aikoja myös seksuaaliterapiakäynneille.

Hahmoterapian avulla voit vahvistaa yhteyttä itseesi ja kumppaniisi kasvattamalla tietoisuutta toimintatavoistasi, tunteistasi ja tarpeistasi. Esimerkiksi parisuhteen dynamiikka, ongelmat ja toiveet saavat tulla näkyviksi ja voitte työstää niitä haluamaanne suuntaan. Tulemalla ensin tietoiseksi siitä mitä on, ja hyväksymällä sen, on myös mahdollista nähdä ja tehdä valintoja, tehdä elämästä itselle todempaa ja tyydyttävämpää.

Olen suuntautunut mm. seuraaviin teemoihin:

 • elämänmuutokset ja kriisit
 • ihmissuhdeongelmat
 • erillisyys ja yhteys parisuhteessa
 • seksuaalisuus
 • häpeä
 • läheisyyden pelko
 • kehon ja mielen yhteys
 • näkyväksi tuleminen
 • masennus ja ahdistus
 • työuupumus
 • maahanmuutto ja monikulttuurisuus

Olen sitoutunut noudattamaan terapeutin työssäni Suomen Hahmoterapia ry:n ja Euroopan kattojärjestön EAGT:n eettisiä ohjeita.

Miten gestalt-terapia eroaa muista psykoterapiamuodoista?

Gestalt- eli hahmoterapian kulmakiviä ovat kokemuksellisuus, kehollisuus ja kontakti.  Työskentely ei tapahdu pelkästään sanojen avulla, vaan tilannetta voidaan tutkia ja kokea luovien ja kehollisten menetelmien keinoin. Terapeuttina olen aktiivinen ja dialogissa kanssasi, inhimillinen peilaaja, hyväksyen sinut ja tilanteesi sellaisena kuin se on.

Hahmoterapia on vahvasti läsnäoloon nojaavaa terapiaa. Tuleminen kontaktiin itsensä (tai toisen) kanssa on samalla pysähtymistä tähän hetkeen. Mitä tunnen, mitä tahdon, mitä tarvitsen, mitä ajattelen, mitä koen tässä ja nyt. Tulevaisuudessa tai menneessä en voi olla, vaikka ajatukseni siellä olisivatkin. Läsnäolon kyky on taito, joka on meissä kaikissa syntymälahjana, mutta jonka olemme saattaneet kadottaa syystä tai toisesta. Kun kykenemme pysähtymään sen äärelle mikä on totta tässä ja nyt, elämä saattaa hyvällä tavalla hidastua ja voimme löytää lohtua ja häivähdyksen helpotusta esimerkiksi kriisin tai ison muutoksen keskellä.

Terapiamuotona hahmoterapia on humanistinen, holistinen ja integratiivinen suuntaus, jossa on vaikutteita mm. psykoanalyysista, psykodraamasta, hahmopsykologiasta, fenomenologiasta, kehotyöskentelystä ja idän filosofioista. Terapian juuret ovat Friz ja Laura Perlsin 1940-luvulla aloittamassa työssä, ja tänä päivänä gestaltia harjoitetaan eri puolilla maailmaa sekä terveydenhuollossa että organisaatioissa ja työyhteisöissä.

Lisää tietoa gestaltista löydät mm. Suomen Hahmoterapian sivuilta tai englanniksi esimerkiksi Gestalt Institute of Scandinavian sivuilta ja tästä artikkelista.

Mitä asioita terapiassa voi käsitellä?

Juuri sitä mikä sinulle on tärkeää, merkityksellistä tai ajankohtaista. Kaikki aiheet, kysymykset, ongelmat ja elämäntilanteet ovat oikeita.

Seuran julkaisemassa lehtijutussa (30/2018) avaan hieman tarkemmin sitä mitä pari- ja seksuaaliterapiassa tapahtuu.

Soveltuuko hahmoterapia minulle?

Parhaiten löydät vastauksen kokeilemalla. Kun olemme tavanneet 1-3 kertaa, sovimme yhdessä terapiasuhteen mahdollisesta jatkosta ja tavoitteista.

 

Doc - 15 Mar 2018 - 22.23
Lassi Nummi